• Høyttalersimulering med mode-basert metode 

      Evensen, Karen Brastad (Master thesis, 2014)
      I denne masteroppgaven er det tatt utgangspunkt i modellering av sirkulære horn ved Modal metode som beskrevet i \cite{Kemp}. Denne metoden er blitt videreutviklet til å fungere for konkave, vibrerende strukturer ved at ...