• Biodrivstoff fra tare - Fermentering av alginat til etanol 

      Evensen, Ida Maria (Master thesis, 2011)
      Bioenergi er et viktig alternativ for erstatning av petroleumsbasert drivstoff, men det er fremdeles et stort behov for forskning og utvikling av prosesser som kan bedre dagens teknologi. Bioenergi inkluderer blant annet ...