• Verdsettelse av Frontline Ltd. 

      Matre, Kathrine; Evensen, Camilla Foss (Bachelor thesis, 2020)
      Følgende er en verdsettelsesoppgave av Frontline Ltd. Selskapet har lange tradisjoner innen skipsrederi, og er verdensledende innenfor sektoren. Oppgaven har som hensikt å besvare problemstillingen: «Hva er verdien av en ...