• Miniatyr s-bånd telemetrisender 

   Etnestad, Audun; Seljeflot, Odd André (Bachelor thesis, 2002)
   Oppgaven går i hovedsak ut på å vurdere ulike løsninger for konstruksjon av en s-bånd telemetrisender, komme med en konklusjon om den beste løsningen og videre realisere denne. Utviklingsverktøyet Orcad skal i tillegg ...
  • Taleforståelighet: En enkel modell 

   Etnestad, Audun (Master thesis, 2009)
  • Taleforståelighet: En enkel modell 

   Etnestad, Audun (Master thesis, 2009)
   Oppgaven har gått ut på å sammenligne symbolfeilsannsynligheten som er målt ved felttesting av HiST-taleaudiometri, med en sterkt forenklet modell for taleforståelighet. Taleaudiometri går ut på å teste taleforståelighet ...