• Optimal deployment pathways for electric vehicles in the UK 

      Esperø, Ida Fausko (Master thesis, 2019)
      Storbritannia har forpliktet seg til å redusere sine klimagassutslipp med 80 % i 2050, relativt til 1990. I 2018 stod veitrafikken for en tredjedel av de nasjonal utslippene, så en avkarbonisering av denne sektoren har et ...