• Valuation and Risk Management of Paid-up Policies 

   Espedokken, Bjarte Knutsen; Sørtveit, Erlend Gjerdevik (Master thesis, 2019)
   Fallende markedsrenter har ført til en markant reduksjon i lønnsomheten og økt risikoen på pensjonsprodukter med en garantert, årlig avkastning. I Norge er fripoliser et eksempel på et slikt produkt, og utgjør mer enn 300 ...
  • Valuation and Risk Management of Paid-up Policies 

   Espedokken, Bjarte Knutsen; Sørtveit, Erlend Gjerdevik (Master thesis, 2019)
   Fallende markedsrenter har ført til en markant reduksjon i lønnsomheten og økt risikoen på pensjonsprodukter med en garantert, årlig avkastning. I Norge er fripoliser et eksempel på et slikt produkt, og utgjør mer enn 300 ...