• Uavhengig kontroll i prosjektsammenheng 

      Espe, Knut Willy; Sylte, Frank Toreli (Bachelor thesis, 2015)
      I Norge blir det hvert år gjort byggefeil for flere milliarder kroner. Slurv og dårlig håndverk koster ikke bare samfunnet unødvendig store summer, men kan også påvirke helse og sikkerhet for de som skal nytte seg av ...