• Magnetic Field Energy Harvesting in Railway 

   Espe, Asbjørn Engmark; Haugan, Thomas Sagvold; Mathisen, Geir (Peer reviewed; Journal article, 2022)
   Magnetic field energy harvesting (MFEH) is a method by which a system can harness an ambient, alternating magnetic field in order to scavenge energy. Presented in this article is a novel application of the concept aimed ...
  • Real-Time Ray Tracing of Animated Sparse Voxel Octrees on FPGA 

   Espe, Asbjørn Engmark (Master thesis, 2019)
   Ray tracing—eller strålesporing—er en teknikk benyttet i datagrafikk med det mål å tegne en virtuell verden bestående av tredimensjonale volumetriske modeller. Disse modellene kan være uttrykt som geometriske objekter, ...
  • Towards Magnetic Field Energy Harvesting near Electrified Railway Tracks 

   Espe, Asbjørn Engmark; Mathisen, Geir (Chapter, 2020)
   This paper evaluates the feasibility of magnetic field energy harvesting (MFEH) near electrified railway tracks, for the purpose of increasing the lifetime of distributed condition monitoring systems. Since MFEH is a novel ...