• Krylovmetoder for lineære hamiltonske differensiallikninger 

      Eskeland, Sindre (Master thesis, 2016)
      Krylovmetoder er projeksjonsmetoder som kan transformere store lineære differensialligninger til mindre lineære differesialligninger med lignende egenskaper. To slike metoder (symplectic Lanczos method og Krylov projection ...