• Design & Evaluation of Discrete Gridshells with Thrust Network Analysis 

   Esjeholm, June-Marie; Haakonsen, Sverre Magnus; Instanes, Daniel May (Master thesis, 2020)
   I prosjekters startfase er det ofte arkitektens visjoner som spiller førstefiolin, og de lastbærende egenskapene er ikke nødvendigvis i fokus. Når ingeniører på et senere tidspunkt skal verifisere byggets egenskaper risikerer ...
  • Design & Evaluation of Discrete Gridshells with Thrust Network Analysis 

   Esjeholm, June-Marie; Haakonsen, Sverre Magnus; Instanes, Daniel May (Master thesis, 2020)
   I prosjekters startfase er det ofte arkitektens visjoner som spiller førstefiolin, og de lastbærende egenskapene er ikke nødvendigvis i fokus. Når ingeniører på et senere tidspunkt skal verifisere byggets egenskaper risikerer ...
  • Design & Evaluation of Discrete Gridshells with Thrust Network Analysis 

   Esjeholm, June-Marie; Haakonsen, Sverre Magnus; Instanes, Daniel May (Master thesis, 2020)
   I prosjekters startfase er det ofte arkitektens visjoner som spiller førstefiolin, og de lastbærende egenskapene er ikke nødvendigvis i fokus. Når ingeniører på et senere tidspunkt skal verifisere byggets egenskaper risikerer ...