• Sanntidsprogrammering på samarbeidande mobil-robotar 

      Ese, Erlend (Master thesis, 2016)
      Ny kommunikasjonsmodul basert på Bluetooth Low Energy vart utvikla, implementert og testa. Modulen er optimalisert for hyppige små meldingar, som er ideelt for vår bruk, og lar oss kommunisere med fleire robotar samtidig, ...