• Syntetiske studier av chrysogeamide A og B 

      Ervik, Karina (Master thesis, 2020)
      En av de største utfordringene i dagens samfunn er utviklingen av antibiotikaresistens hos bakterier. For å forhindre at bakterielle infeksjoner blir like dødelig som før oppdagelsen av antibiotika er det helt avgjørende ...