• Alternative læringsarenaer i naturfag 

   Sunde, Hallvard Burø (Bachelor thesis, 2019)
   Hensikten med denne oppgaven var å finne ut hvordan lærere kan legge til rette for læring hos elever ved å benytte ulike alternative læringsarenaer. For å finne ut av problemstillingen ble det gjennomført to dybdeintervjuer ...
  • Bacheloroppgave LGU53002 

   Osen, Stein (Bachelor thesis, 2019)
   I denne oppgaven har innholdet i delkapitlene Fart og Akselerasjon i Eureka! 10 blitt vurdert med følgende problemstilling: I hvilken grad hjelper Eureka! 10 elever å utvikle operasjonell kunnskap for grunnleggende mekanikk ...
  • Elemental content of brown crab (Cancer pagurus) - Is it safe for human consumption? A recent case study from Mausund, Norway 

   Ervik, Hilde; Lierhagen, Syverin; Asimakopoulos, Alexandros (Peer reviewed; Journal article, 2019)
   The brown crab (Cancer pagurus; the edible crab) is consumed worldwide and greatly appreciated for the essential elements (e.g., Zn, Se) that it contains. However, alongside these, it contains toxic elements that can pose ...
  • Elevenes motivasjon og utforskende undervisning i naturfag 

   Sandbraaten, Gøril Nesmoen (Bachelor thesis, 2019)
   I denne bacheloroppgaven vil jeg se nærmere på elevenes motivasjon og utforskende undervisning i naturfag. Problemstillingen jeg har valgt for denne oppgaven er: «Hvilke faktorer ved bruk av utforskende undervisning kan ...
  • Fremtidsrettet naturfagundervisning 

   Haugen, Robin (Bachelor thesis, 2019)
   I denne bacheloroppgaven har jeg undersøkt om undervisningen om kosthold og næringsstoffer bør fremtidsrettes, og om den har grunner til å utvikles. Dette ble gjort i en kvalitativ studie ved å intervjue en faglærer ...
  • Hvordan kan læreren hjelpe elevene til å utnytte sitt faglige potensiale? 

   Lehn, Martine Ranum (Bachelor thesis, 2019)
   I denne bacheloroppgaven har jeg forsket på hva som kreves av en lærer for å kunne hjelpe elevene til å utnytte sitt faglige potensiale. På basis av dette har jeg gjort rede for viktigheten av en god relasjon mellom ...
  • Hvordan kan utforskende undervisning føre til god begrepsforståelse? 

   Ferstad, Stian (Bachelor thesis, 2019)
   I denne studien har jeg undersøkt hvordan utforskende undervisning kan føre til god begrepsforståelse hos elever på 9.trinn i naturfag. Utvalget av elever er gjort i en praksisklasse jeg besøkte på lærerstudiet. Elevene ...
  • Klimaundervisning - inkludering av elevene i klimadebatten 

   Heggem, Tølløv (Bachelor thesis, 2019)
   Denne oppgaven tar opp problemstillingen: «Hvordan inkluderes elevene i klimadebatten i dagens skole?» Og tar for seg fokuset på klimaendringer og global oppvarming i pensum og undervisningen i skolen i dag. Problemstillingen ...
  • Læreplananalyse av norsk og kanadisk læreplan i naturfag 

   Nisja, Marte Bjerkaas (Bachelor thesis, 2019)
   Canada og Norge er land med ulike styringsdokumenter for utdanningssystemene sine. Canada bruker curriculum som er en mer omfattende og detaljert læreplan enn den vi bruker i Norge. Dette fører til at det er mange ulikheter, ...
  • Relasjonsbygging i uteskolen 

   Myrland, Lene Therese (Bachelor thesis, 2019)
   I denne oppgaven har jeg sett på hvordan læreren kan bruke uteskolen i arbeidet med å bygge relasjoner mellom lærer-elev og elev-elev. Oppgaven tar utgangspunkt i problemstillingen «På hvilken måte kan læreren bruke uteskolen ...
  • Science Camp 2017 

   Rossing, Nils Kristian; Vaagland, Henriette; Eggen, Per-Odd; Johansen, Astrid; Ervik, Hilde (Research report, 2017)
  • Seksualundervisning i grunnskolen 

   Tøften, Synne F. (Bachelor thesis, 2019)
   I denne bacheloroppgaven vil jeg ta for meg elevers syn på seksualundervisningen i grunnskolen. Ønsket er å undersøke hvordan elever opplever seksualundervisningen i skolen med tanke på når den begynner, hvor mye tid skolen ...
  • Seksualundervisning i skolen - Hvordan kan vi som lærere gjennom seksualundervisning sørge for at alle elever får et sunt og godt forhold til kropp og seksualitet? 

   Kristiansen, Iselin (Bachelor thesis, 2019)
   I denne bacheloroppgaven har jeg sett på hvordan lærere kan gjøre seksualundervisningen i skolen bedre for alle elever, uavhengig av hvilken bakgrunn de har. Grunnen til at jeg har valgt å skrive om nettopp dette er fordi ...
  • Seksualundervisning i småskolen 

   Leber, Ørjan (Bachelor thesis, 2019)
   Denne bacheloroppgaven handler om seksualundervisning, der lærerne vil være hovedfokuset. Oppgaven vil ta utgangspunkt i barneskolen, som vil si at tematikken er alt fra 1.klasse til 7.klasse. Formålet med denne oppgaven ...
  • The Kelp Laminaria hyperborea as a Bioindicator 

   Ervik, Hilde (Journal article, 2019)
   During the period of 2015-2017, concentrations of the toxic or essential elements Cd, Hg, Pb, Al, Cr, Fe, Ni, Cu, Zn and As were analysed in the species kelp Laminaria hyperborea in an upwelling and nutrient-rich area at ...
  • Toxic and essential elements in seafood from Mausund, Norway 

   Ervik, Hilde; Finne, Tor Erik; Jenssen, Bjørn Munro (Journal article, 2017)
   In annual surveys conducted during the period 2012–2015, concentrations of the toxic or essential elements B, Se, Cd, Sn, Cs, Hg, Pb, Al, Cr, Mn, Fe, Ni, Cu, Zn, and As were analyzed in brown meat of edible crab (Cancer ...
  • Utforskende naturfag - Hvordan kan en undervisningpraksis rett opp mot arbeidlivwt gjøre naturfaget utforskende? 

   Aasebøstøl, Gaute (Bachelor thesis, 2019)
   Denne bacheloroppgaven utforsker hvordan man kan kombinere en utforskende naturfagundervisning med arbeidslivet. Utdanningsvalg får stadig større plass i skolen og det vil være til god hjelp for å gjøre et godt karrierevalg ...