• Implementering av NFC i vedlikeholdsstyringssystem. 

   Erstad, Erlend; Kismul, Thomas Victor; Sande, Dan Espen (Bachelor thesis, 2016)
   Hensikten med denne oppgaven er å beskrive mulighetene for ny teknologi og innovasjon ved bruk av vedlikeholdsprogrammer ombord på fartøy. Problemstillingen var å finne ut hvordan NFC-teknologi kan implementeres mot ...
  • Simulator som beslutningsverktøy for et fremtidig trafikkbilde 

   Martinsen, Magnus; Erstad, Erlend (Master thesis, 2019)
   Denne masteroppgaven har vært en praktisk rettet oppgave, med fokus på det menneskelige perspektivet. Det har blitt benyttet simulator som hovedverktøy, for å se om den kan benyttes som et beslutningsstøtteverktøy, og ...
  • Simulator som beslutningsverktøy for et fremtidig trafikkbilde 

   Martinsen, Magnus; Erstad, Erlend (Master thesis, 2019)
   Denne masteroppgaven har vært en praktisk rettet oppgave, med fokus på det menneskelige perspektivet. Det har blitt benyttet simulator som hovedverktøy, for å se om den kan benyttes som et beslutningsstøtteverktøy, og ...