• Tilstandsbasert vedlikehold på tørrgasstetninger 

      Erstad, Camilla (Master thesis, 2014)
      Tørrgasstetninger er mekaniske akseltetninger som er plassert på hver sin side av kompressorhuset for å hindre at gass lekker ut til omgivelsene. Tørrgasstetninger benytter gass som tetningsmedium. Gasslekkasje kontrolleres ...