• Grunntegnstilling i norsk tegnspråk 

   Erlenkamp, Sonja (Journal article; Peer reviewed, 2011)
   Artikkelen belyser sammenhengen mellom noen konstruksjonstyper i norsktegnspråk og ulike rekkefølger som hovedleddene kan stå i. Analysen viser atnorsk tegnspråk (NTS) i enkle transitive setninger har flere umarkerte ...
  • Norsk tegnspråk: helt norsk og veldig annerledes. Skisse av en ny beskrivelsesmodell for norsk tegnspråk 

   Erlenkamp, Sonja (Journal article; Peer reviewed, 2011)
   Artikkelen gir en kort presentasjon av en beskrivelsesmodell for norsk tegnspråksom har blitt utviklet det siste tiåret. Modellen tar utgangspunkt i at norsk tegn-språk gjør bruk av to ulike meningsdanningsmekanismer som ...