• The Protection Mechanism of Lead Based Paint  

      Erlend Kjøraas (Master thesis, 2019)
      Denne masteroppgaven har til hensikt å belyse blymønjes beskyttende mekanisme mot korrosjon. Det har tidligere vært antatt at tilstedeværelsen av bly på ståloverflaten gir korrosjonsbeskyttelse. Hvilke blykomponenter og ...