• Lifetiime analysis and testing of silent tools damping system 

      Eriksen, Sigbjørn (Master thesis, 2011)
      Dynamiske tester ble gjennomført for tre forskjellige materialer ved forskjellige temperaturer og frekvenser. Materialer som ble testet er 40shore, 60shore og 90shore EPDM gummi. Disse er vanlig brukt i dempesystemet som ...