• Hjortevilt 1991-2011. Oppsummeringsrapport fra Overvåkingsprogrammet for Hjortevilt 

   Solberg, Erling Johan; Strand, Olav; Veiberg, Vebjørn; Andersen, Roy; Heim, Morten; Rolandsen, Christer Moe; Langvatn, Rolf; Holmstrøm, Frode; Solem, May I.; Eriksen, Rune; Astrup, Rasmus Andreas; Ueno, Mayumi (NINA rapport;885, Research report, 2012)
   Overvåkingsprogrammet for hjortevilt blir gjennomført på oppdrag fra Direktoratet for naturforvaltning (DN), og NINA har hatt ansvaret for gjennomføringen av programmet siden oppstarten i 1991 og fram til i dag. Datamaterialet ...
  • Moose Alces alces habitat use at multiple temporal scales in a human-altered landscape 

   Bjørneraas, Kari; Solberg, Erling Johan; Herfindal, Ivar; Van Moorter, Bram; Rolandsen, Christer Moe; Tremblay, Jean-Pierre; Skarpe, Christina; Sæther, Bernt-Erik; Eriksen, Rune; Astrup, Rasmus (Journal article; Peer reviewed, 2011)
   Habitat alteration by humans may change the supply of food and cover for wild ungulates, but few studies have examined how these resources are utilised over time by individuals of different sex and reproductive status. We ...
  • Rogn, osp og selje-Har de en framtid i norsk natur? 

   Solberg, Erling Johan; Myking, Tor; Austrheim, Gunnar; Bøhler, Fredrik; Eriksen, Rune; Speed, James David Mervyn; Astrup, Rasmus Andreas (NINA rapport;806, Research report, 2012)
   Rogn, osp og selje finnes i alle deler av landet, men med varierende tettheter. Ospa er mest vanlig i kystnære områder i sørøst-Norge, mens rogn og selje er mere jevnt fordelt over hele landet. Artene er særmerket av kort ...
  • Tjenestenivåavtale (SLA) og nøkkeltall/indikatorer for leveransekvalitet (KPI) - Kan man gjennom definerte nøkkeltall se om innkjøp blir levert til rett pris og kvalitet? 

   Eriksen, Rune (Master thesis, 2010)
   Denne oppgavens mål har vært å se om man gjennom definerte nøkkeltall kan se om innkjøp blir levert til rett pris og kvalitet. Teorien beskriver hvordan man bør utforme avtale med hovedindikatorer for å måle at man får ...