• Exergames for Kinect 

      Eriksen, Rino; Nordkvelde, Richard Myhre (Master thesis, 2013)
      Denne oppgaven evaluerer nytteverdien av exergames (treningsspill) innen rehabilitering og eldreomsorg. Oppgaven ble gitt av Cyberlab i Trondheim; et selskap som spesialiserer seg på simulasjonsbaserte spill knyttet opp ...