• Effektiv sikkerhetstesting av webapplikasjoner med rikt innhold 

      Eriksen, Ole Jacob Syrdahl (Master thesis, 2008)
      I nyere webapplikasjoner er brukerinnhold, interaktivitet og rask responstid blitt viktig. Kravene medfører nye kommunikasjonsmodeller og applikasjonslogikk på klientsiden. Utviklingen har ført til at tradisjonelle teknikker ...