• Comparative analysis of protective coating on Scandinavian road bridges 

      Eriksen, Karsten T.; Ler, Henrik R.; Moe, Kristian R. (Bachelor thesis, 2020)
      Beleggsystemer på 82 norske og 32 svenske stålbroer ble studert for å bestemme hvilket beleggsystem som var best egnet for korrosjonsvern fra et livstidsøkonomisk perspektiv. Systemene som ble undersøkt var dupleks termisk ...