• Vi er alle sammen en bit, som til sammen blir en kake. 

      Eriksen, Ina-Margrethe. (Master thesis, 2023)
      Arbeidslivet er en sentral del av hverdagen for mange mennesker, og det er derfor spennende å studere hvordan dette livet fungerer. Det er interessant å se på hvordan individer danner fellesskap og føler tilhørighet til ...