• Autonomi og kompetanse – To motpoler i kroppsøving? 

   Eriksen, Christoffer Tørnby (Bachelor thesis, 2019)
   Denne studien handler om trivsel i kroppsøving. Formålet med studien var å undersøke om det er autonomi eller kompetanse som påvirker videregåendeelevers trivsel i kroppsøving, og om kroppsøvingskonteksten kompliserer ...
  • Trivsel i Kroppsøving 

   Eriksen, Christoffer Tørnby (Master thesis, 2020)
   Denne oppgaven handler om trivsel i kroppsøving. Kroppsøving er et fag som generelt er godt likt av elevene, men nyere rapporter forteller at opptil 30 % av elever enten ikke liker eller hater faget (Borgen & Lierhaug, ...