• Pumpe-og effektkraftverk i Nordfjord 

      Erdal, Espen Austrheim (Master thesis, 2012)
      Den nordiske kraftmarknaden er i endring, mellom anna som følgje av utbygging av mykje uregulert produksjon i Noreg og Europa. Uregulert produksjon må balanserast, og Noreg har reguleringsmagasin som kan nyttast til formålet. ...