• Virtues in the eyes of Christine de Pizan 

      Envik, Hanne Berg (Master thesis, 2020)
      Problemstillingen for denne masteroppgaven er som følger: Hvilke kvinnelige dyder var viktigst for Christine de Pizan basert på de kvinnelige eksemplene inkludert i The Book of the City of Ladies? En hypotese om at det er ...