• Kartlegging av legemiddelrelaterte problem i sykehjem og hjemmetjenesten i Nord Trøndelag 

      Devik, Siri Andreassen; Fiskvik, Inger Lise; Lassen, Tone; Halbostad, Terje; Enmarker, Ingela (Senter for omsorgsforskning, rapportserie;4/16, Research report, 2016)
      Denne rapporten beskriver delprosjekt 1 i forskningsprosjektet Etablering av kommunale tverrfaglige læringsnettverk for riktig legemiddelbruk i sykehjem og hjemmetjenesten i Nord Trøndelag. Hensikten med delprosjekt 1 ...