• A 1 kW PFC converter with GaN-transistors and planar magnetics 

      Engetrøen, Ådne Finnes (Master thesis, 2019)
      Auka krafttettleik, kostnadsreduksjon, auka effektivitet og auka driftssikkerheit er fire av dei viktigaste målsetjingane i halvleiarindustrien i dag. Ved bruk av GaN-halvleiarar er fleire av desse målsetjingane innan ...