• Brobyggingspolitikken i etterkrigstiden 

      Engesli, Stefan (Bachelor thesis, 2021)
      Denne oppgaven ønsker å se på hvorfor Gerhardsen kjørte en linje med Brobyggingspolitikk? og ikke minst hvorfor brobyggingspolitikken forsvant hva var årsaken til dette og den mer vestlig og moderate vending i Gerhardsens ...