• Constructing Clusters: How Politics Diverts Attention from Innovation 

      Engerud, Martine Lien (Doktoravhandlinger ved NTNU, 1503-8181; 2014:209, Doctoral thesis, 2014)
      Klynge- og innovasjonsteorier har i de senere årene fått økt oppmerksomhet, noe som har bidratt til en oppblomstring av offentlig strategier for innovasjon og næringsutvikling. Klyngeinitiativ er blitt promotert som regionale ...