• Anskaffelser og kontraktsoppfølging innenfor sikkerhetsområdet 

      Engerud, Lise (Master thesis, 2020)
      Denne oppgaven tar utgangspunkt i et ønske om kontinuerlig forbedring og tilpasning av anskaffelsesprosessene slik at SAV kan bli en attraktiv samarbeidspartner innenfor sikkerhetsområdet. Problemformuleringen: Problem ...