• Use of High Energy Laser for Underground Excavation in Hard Rock 

      Engen, Lars Strømnes (Master thesis, 2020)
      Bruk av laser er en ny potensiell metode for driving av undergrunnsanlegg. Når høyenergi laser treffer overflaten til en bergart vil det føre til temperaturøkning i bergarten. Dette vil føre til smelting av bergarten i en ...