• Rom for utdannande prosessar? Ei empirisk og teoretisk utforsking av vegleiingsrommet i masterutdanning 

   Engen, Dagrun Astrid Aarø (Doktoravhandlingar ved NTNU;2021:186, Doctoral thesis, 2021)
   Samandrag Utdannande prosessar i mastervegleiing Kvart år tek over 15 000 studentar i norsk høgare utdanning ein mastergrad ved å gjennomføre arbeidet med masteroppgåva – eit sjølvstendig forskings- eller utviklingsprosjekt ...
  • Sluttrapport - Yrkesfaglærerutdanning: Kvalitet i veiledning og vurdering 

   Smeplass, Eli; Leraand, Arve; Leonardsen, Julie; Hylander, Lene; Ramlo, Siri Husa; Hårberg, Jon Sverre; Engen, Dagrun Astrid Aarø; Strømmen, Sigrid Elise (Research report, 2022)
   I denne rapporten presenterer vi funn og refleksjoner knyttet til et utviklingsprosjekt ved yrkesfaglærerutdanningen i Trondheim. Vi har gjennom et semester hatt jevnlige møter hvor vi har diskutert erfaringer med veiledning ...