• Bærekraftig utvikling i lærebøker 

      Engelstad, Håkon Undheim (Bachelor thesis, 2021)
      I denne forskningsoppgaven er tema og problemstilling rettet mot bærekraftig utvikling i geografifaget på ungdomsskolen. De valgt lærebøkene vil bli drøftet opp imot en teori av Jerome Bruner, spiralprinsippet. Analysen ...