• Håndtering av page cache i Derby 

      Engelsåstrø, Olav; Reinsberg, Øyvind (Master thesis, 2006)
      Oppgaven går ut på å implementere nytt page replacement cache i databasesytemet Derby. Oppgaven tar først for seg en studie av eksisterende algoritmer. Deretter velges LRU og LRU/2Q, for implementasjon. Vi verifiserer at ...