• Intern praksisrettet undervisning : Sykepleiestudenters erfaringer med simuleringsøvelsen sengebad 

   Engelien, Ragna Ingeborg (Høgskolen i Gjøviks rapportserie;1/2014, Research report, 2014)
   Denne studien har belyst et utvalg sykepleiestudenters erfaringer med simuleringsøvelsen sengebad, hvor de gjennom rollespill er hverandres “pasienter”. Datagrunnlaget er spørreskjemaer med både åpne og lukkede spørsmål, ...
  • Læresituasjoner i pleie- og omsorgstjenesten i kommunen: Studentevaluering 

   Engelien, Ragna Ingeborg; Nordhagen, Siv Sønsteby (Høgskolen i Gjøviks rapportserie, Research report, 2006)
   Denne rapporten er basert på studentevalueringer fra Prosjekt ”Læresituasjoner i pleie og omsorgstjenesten i kommunen.” Dette var et delprosjekt under ”Geriatri fra 1 til 3” som hadde til hensikt å fokusere på geriatri ...
  • May I wash you? - Learning through experiencing vulnerability and controlled trials 

   Engelien, Ragna Ingeborg; Struksnes, Solveig (Journal article; Peer reviewed, 2015)
   Background: Clinical skills training related to personal hygiene causes anxiety and stress among nursing students due to the fact that they use each other as “patients”. To justify this learning activity more knowledge ...
  • Styrket veiledning i sykepleierutdanningens praksisperioder 

   Bogsti, Wenche Bergseth; Solvik, Elisabeth; Engelien, Ragna Ingeborg; Moen, Øyfrid Larsen; Nordhagen, Siv Sønsteby; Struksnes, Solveig; Arvidsson, Barbro (Journal article; Peer reviewed, 2013)
   Background: A more complex and knowledge-based society has resulted in increasing specialization and greater demands on employees in the fields of practice. At Gjøvik University College, a new supervision model was tested ...
  • Styrking av praksisundervisning og konkretisering av læresituasjoner 

   Engelien, Ragna Ingeborg; Lundberg, Marianne Ege (Høgskolen i Gjøviks rapportserie, Research report, 2008)
   Samarbeidsprosjekt mellom Høgskolen i Gjøvik, seksjon sykepleie og Søndre Land kommune, hjemmesykepleien. Målet for prosjektet var å lage en veileder som tilfredsstiller kravene gitt i fagplan fra høgskolen i Gjøvik, ...
  • Utvikling av veiledningsmodell for praksisstudier i sykehjem 

   Arvidsson, Barbro; Bogsti, Wenche Bergseth; Engelien, Ragna Ingeborg; Moen, Øyfrid Larsen; Nordhagen, Siv Sønsteby; Solvik, Elisabeth; Struksnes, Solveig (Høgskolen i Gjøviks rapportserie, Research report, 2008)
   Bachelorstudiet i sykepleie ved Høgskolen i Gjøvik omfatter 21 uker veiledet praksis i kommunehelsetjenesten, fordelt på første og tredje studieenhet. I tillegg tar enkelte kommuner i mot studenter i psykiatrisk praksis i ...