• En strategisk analyse av Bertel O. Steen Jessheim 

      Engeflaen, Kjetil Lobben (Bachelor thesis, 2019)
      I denne bacheloroppgave gjennomføres en strategisk analyse av bilforhandleren Bertel O. Steen Jessheim, som er et datterselskap av Bertel O. Steen AS, med mål om å analysere bedriftens interne ressurser og eksterne forhold. ...