• Lesing i den norske skolen 

      Engebretsen, Marte Bergan (Master thesis, 2017)
      For å kunne ta del i kunnskapssamfunnet er det avgjørende å utvikle gode leseferdigheter. I Norge er det ingen felles leseopplæringsmetode før etter andreklasse, som fører til stor metodefrihet for skoler og lærere. At én ...