• Utfordringer med anleggsinvesteringer tilknyttet store sportsarrangementer 

      Engebakken, Jonas; Helgestad Stuan, Håkon (Master thesis, 2020)
      I denne masteravhandlingen undersøker vi ulike utfordringer som kan medføre kostnadsoverskridelser i forbindelse med arrangering av store idrettsarrangementer. Oppmerksomheten rundt temaet har økt de siste årene, både i ...