• Optimalisering av energibruk i frysetunneler - modellering 

      Engebakken, Jon Arve Urseth (Master thesis, 2008)
      Denne masteroppgaven har sett på hva som innvirker på en frysetunnels energibruk og hvordan frysetunneler fram til i dag er blitt modellert og hva som har vært hovedhensikten med modelleringen. Hovedtyngden av oppgaven ...