• Overgangen til voksenlivet 

      Enge, Frida Bratberg (Bachelor thesis, 2021)
      Sammendrag Oppgaven fokuserer på hvordan ungdom i barnevernet opplever overgangen til voksenlivet og hvordan barneverntjenesten imøtekommer deres behov. Derfor er følgende problemstilling valgt: «Hva sier forskning om ...