• Sykepleie til pasienter med left ventricular assist device (LVAD) 

      Engdal, Siv Gunnes (Bachelor thesis, 2018)
      Hensikt: Hensikten med oppgaven er å kartlegge hvordan sykepleieren kan bidra til å fremme egenomsorg hos pasienter med LVAD, slik at de opplever økt livskvalitet. Problemstilling: Hvordan kan sykepleier bidra til å fremme ...