• Opplæring til barn og unge med diabetes type 1 

      Engås, Kristin Tennfjord (Bachelor thesis, 2020)
      Tittel: Opplæring til barn og unge med diabetes type 1. Hensikt: Utforske og opparbeide kunnskap om hvordan sykepleier kan gi god opplæring og støtte til barn og unge med nyoppdaget diabetes type 1, gjennom å undersøke ...