• Pivotal Response Treatment som metode for inkludering 

      Emstad, Marit (Bachelor thesis, 2019)
      I denne undersøkelsen blir du kjent med Ane, en elev med autisme spekter forstyrrelser og lærernes arbeid med denne eleven. Lærernes arbeid springer ut fra metoden Pivotal Response Treatment (PRT), denne metoden er veiledende ...