• Kina endrer Hollywood 

      Emil Johannes Paasche (Bachelor thesis, 2020)
      En oppgave om forskjellige filmer og Kina sitt forhold til dem.