• Lean PDM implementasjon 

      Elvhaug, Hans Peder Byboth (Master thesis, 2010)
      Etter at Sbseating ble etablert som et konsern bestående av Håg, RBM og RH, har det blitt et økende behov for kontroll og styring av filbehandling. Hensikten med denne oppgaven er å gjøre en vurdering av et PDM-system som ...