• E-handels effekt på B2B-relasjoner og bakgrunn for samhandling via SISCommerce 

      Larsen, Ina Helén Holmgren; Elvestad, Sunniva Renate Visnes (Master thesis, 2016-10-03)
      I denne oppgaven tar vi for oss E-handelsplattformen SISCommerce, som er utviklet av Star Information Systems (SIS). Bedriften leverer maritime software løsninger og tjenester, som blant annet SISCommerce som vi tar ...