• Ansattes opplevelse av leder i endringsprosesser 

      Elvebakk, Marit Cecilie Samset (Master thesis, 2010)
      Dagens arbeidsliv preges av å være i stadig endring, og dette påvirker både ansatte og ledere. Under prosjektet "Sunne omstillingsprosesser" ved NTNU er det gjort funn som tyder på at egenskaper ved endringsprosesser har ...