• Experiences with CLT Construction in Norway 

   Wahlstrøm, Simen; Gullbrekken, Lars; Elvebakk, Kristin; Kvande, Tore (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   The use of cross-laminated timber (CLT) elements in buildings is an innovative and upcoming construction method. In Norway, due to its eco-friendly potential, more widespread use of the method is expected despite limited ...
  • Klimatilpasset bygning. Anvisning for anskaffelse i plan- og byggeprosessen 

   Sivertsen, Edvard; Elvebakk, Kristin; Kvande, Tore; Time, Berit (Klima 2050;12, Research report, 2019)
   Klimatilpassede bygninger og bygningskonstruksjoner benyttes som fellesbetegnelse for konstruksjoner som planlegges, prosjekteres og utføres for å motstå ulike typer ytre klimapåkjenning – fra nedbør, snøavlagring, vind, ...
  • Ombygging til blågrønne og blågrå tak | Problemstillinger og sjekklister 

   Elvebakk, Kristin; Time, Berit; Skjeldrum, Petter Martin; Kvande, Tore (Klima 2050 Report;, Research report, 2018)