• Måling av mekaniske egenskaper på alpinski 

      Eltervaag, Tore (Master thesis, 2019)
      Det ble ytret et ønske om å utvikle en innretning som kunne brukes til å måle mekaniske egenskaper av en ski, primær bøyestivhet, men muligheter for testing av torsjonsstivhet sees på som fordelaktig. Innretningen skal ...